Brugsbetingelserne gælder for alle brugere eller browsere, der har adgang til dette websted. BestVideoConverter.org ("BestVideoConverter")   giver dig ret til at få adgang til og downloade materiale, inklusive men ikke begrænset til softwaren, filer, billeder eller pressemeddelelser, fra webstedet udelukkende til din individuelle og ikke-kommercielle brug på den betingelse, at du bevarer copyrighten og anden proprietær meddelelser knyttet til det originale materiale eller kopier af materialerne. Enhver brug af download til offentlig distribution, kommercielle formål eller andre formål af enhver art på andet websted, netværkscomputermiljø eller plane medier er forbudt. Alle udgaver af materialet på webstedet er ophavsretligt beskyttet. Enhver uautoriseret brug af materiale, websides layout og design kan være i strid med ophavsretsloven, varemærkeretten eller anden relevant lovgivning. Med hensyn til enhver adfærd, der overtræder bestemmelserne, har BestVideoConverter ret til at tage juridiske og retfærdige retsmidler .

 

1. Ansvarsfraskrivelse

 

Med hensyn til det materiale og information, der er dækket på hjemmesiden, herunder men ikke begrænset til tekster, billeder, synspunkter, anmeldelser, websider eller links, giver BestVideoConverter ingen garanti for nøjagtigheden, fuldstændigheden, tilstrækkeligheden og pålideligheden af ​​sådanne materialer og indhold på trods af sine forsøg på at levere nøjagtigt materiale og information på webstedet. Alt materiale, der downloades eller på anden måde er opnået ved brug af webstedet, sker efter eget skøn og risiko, og du er eneansvarlig for enhver infektion i dit computersystem eller tab af data, der skyldes download af sådanne materialer eller brug af webstedet . BestVideoConverter fraskriver sig definitivt ethvert ansvar for fejl eller udeladelse af indholdet på webstedet og enhver eksplicit eller implicit garanti for materialet og informationen, herunder men ikke begrænset til garantierne i forbindelse med ejerskab, ikke-krænkelse af en tredjeparts rettigheder, kvalitet og uden computervirus. BestVideoConverter kan foretage ændringer af indholdet på hjemmesiden til enhver tid uden nogen underretning. Besøg webstedet for at få adgang til de opdaterede oplysninger.

 

BestVideoConverter nævner de produkter eller løsninger, der leveres af andre virksomheder end BestVideoConverter på webstedet, kun for at levere relateret information, og sådan omtale betyder ikke BestVideoConverter-anerkendelse eller anbefaling af sådanne produkter eller løsninger.

 

2. Brug af software

 

Al software, der er tilgængelig til download eller brug fra dette websted, er BestVideoConverter's ophavsretligt beskyttede arbejde. Brug af softwaren er underlagt vilkårene og betingelserne i licensaftalen, der ledsager eller er inkluderet i softwarepakken eller andre gældende licensaftaler underskrevet af og mellem dig og BestVideoConverter (\ "Licensaftale \"). Du skal læse og acceptere alle vilkår og betingelser i en sådan licensaftale, før du bruger softwaren. Brug, reproduktion eller distribution af softwaren, der ikke er i overensstemmelse med licensaftalen, er implicit forbudt.

 

Softwaren er garanteret, hvis overhovedet kun i henhold til vilkårene og betingelserne i licensaftalen. Bortset fra det, der er berettiget i licensaftalen, frasiger BestVideoConverter alle garantier og betingelser med hensyn til softwaren, herunder alle underforståede garantier og betingelser for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, titel eller ikke-krænkelse.

 

3. Feedback

 

Eventuelle kommentarer eller materiale sendt til BestVideoConverter, herunder uden begrænsning feedback, såsom spørgsmål, kommentarer, forslag eller anden relateret information vedrørende softwaren, dette websted eller andre produkter, programmer eller tjenester fra BestVideoConverter, betragtes som ikke-fortrolige. BestVideoConverter er ikke forpligtet af nogen art med hensyn til sådan feedback og skal være fri til at reproducere, bruge, afsløre, udstille, vise, transformere, oprette afledte værker og distribuere Feedback til andre uden begrænsning og skal være fri til at bruge ideer, begreber, know-how eller teknikker indeholdt i sådan feedback til ethvert formål overhovedet, inklusive men ikke begrænset til udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter, der indeholder sådan feedback.

 

4. Erklæring om ophavsret

 

Alt materiale, produkter og tjenester, der er omfattet af webstedet, skal beskyttes af ophavsretsloven. BestVideoConverter ejer alle ophavsret medmindre andet er angivet. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra BestVideoConverter må intet indhold på webstedet kopieres, distribueres, fotokopieres, afspilles, linkes eller transmitteres med superlink eller bruges til andet kommercielt formål af nogen person på nogen måde, medmindre andet downloades eller udskrives til ikke-kommerciel og individuel brug. Alle logoer, varemærker, sideoverskrifter, billeder, stænkskærm og grafik, der vises på dette websted, er servicemærker og / eller handel med BestVideoConverter. Medmindre det udtrykkeligt er tilladt heri, er det ikke tilladt at cirkulere noget af mærket i nogen form eller på nogen måde af nogen person eller nogen enhed.

 

5. Generelt

 

BestVideoConverter kan revidere disse vilkår til enhver tid uden yderligere meddelelse, og du bør besøge denne side fra tid til anden for at gennemgå de seneste vilkår, fordi vilkårene udgør hele aftalen mellem dig og BestVideoConverter og er bindende for din brug af dette websted og erstatter alle tidligere aftaler mellem dig og BestVideoConverter vedrørende din brug af dette websted. Hvis en bestemmelse i Vilkårene holdes ugyldig af nogen lov, regel, ordre eller regulering fra enhver regering, påvirker en sådan ugyldighed ikke eksigibiliteten af ​​andre bestemmelser i Vilkårene. Ved at få adgang til dette websted accepterer du at forsvare, skadesløsholde og holde BestVideoConverter, dets tilknyttede selskaber og deres officerer, direktører, agenter og medarbejdere uskadelige fra og mod ethvert krav, tab, skader, forpligtelser, omkostninger og udgifter, herunder advokatsalærer, stammer fra eller er relateret til dit brugerindhold, brug af webstedet eller overtrædelse af nogen af ​​vilkårene.

 

6. Kontaktoplysninger

 

Hvis du har spørgsmål vedrørende disse brugsvilkår eller andre spørgsmål, bedes du kontakte BestVideoConverter på siden Kontakt os på webstedet.